Công ty TNHH Dệt và Nhuộm Hưng Yên

hung yen dye weaveCông ty TNHH Nhuộm dệt Hưng Yên 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối B, Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên 

Tel: (+84)-32-1627-3150