Giá trị doanh nghiệp

Giá trị cốt lõi

Techlink là một công ty đa màu sắc với môi trường làm việc nghiêm túc và thân thiện trong đó các thành viên đều cố gắng hết mình  để giúp khách hàng ứng phó, thích nghi và phát triển trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt.

Giá trị cốt lõi mà chúng tôi có được là sự hoạt động thống nhất xuyên suốt  trong mọi quá trình: từ cách thức tiếp cận khách hàng, các đối tác, các nhà cung cấp, với cộng động và với ngay trong nội bộ công ty. Đó là kim chỉ nam, đặt nền tảng cho mọi hoạt động, cho thành công bền vững của chúng tôi.

Chăm sóc khách hàng

Chúng tôi luôn lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu của khách hàng cũng như các thách thức đối với họ. Điều này đã trở thành một phần không thể thiếu trong công tác phát triển doanh nghiệp, xây dựng sự tin cây và mối quan hệ bên vững với khách hàng.

Cam kết thực hiện

Chúng tôi luôn luôn nỗ lực thực hiện theo đúng lịch trình, đúng chất lượng và trong khoảng ngân sách đã cam kết.