Sơ đồ tổ chức

so do to chuc
 

Phòng tích hợp hệ thống: thấu hiểu thực tế vànhu cầu của khách hàng, đưa ra các tư vấn và triển khai giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng.Tối ưu hóa giải pháp công nghệ nhằm đem lại lợi ích tối đa và cũng như những tiện ích hoàn hảo cho khách hàng.

 

Phòng sản phẩm: nhanh chóng nắm bắt các đòi hỏi đặc thù của khách hàng, để thiết kế các sản phẩm phù hợp nhất và tiện ích nhất.Các sản phẩm của Techlink luôn luôn độc đáo, hiệu quả, và rất riêng biệt, giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế trên thị trường.

 

Phòng phân phối phần mềm: giúp khách hàng có thêm nhiều lựa chọn và đánh giá các sản phẩm để đưa ra quyết định phù hợpnhất.Khách hàng được tiếp cận các sản phẩm mạnh mẽ và tin cậy,an toàn và hợp pháp với sự hỗ trợ đầy đủ từ chính hãng.

 

Phòng đào tạo: đi tiên phong trong lĩnh vực khai phá và chuyển giao công nghệ.Techlink nhanh chóng nắm bắt và khai thác các công nghệ mới, cùng với các khách hàng hội nhập với công nghệ toàn cầu.

Không chỉ dừng lại đó, các phòng không hoạt động độc lập, mà cùng cộng tác với nhau, để cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đa chiều, nhiều góc nhìn và xuyên suốt nhất.