Công ty TNHH NCI Việt Nam

Công ty TNHH NCI Việt Nam

Địa chỉ : Khu CN Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại : +84-4-3582-0145